Bảo mật có đảm bảo không? Liệu Điện Quang Smart có can thiệp điều khiển nhà khách hàng không?

Quý khách được các Chuyên gia Điện Quang Smart cấp tài khoản (account) để đăng nhập app Điện Quang Smart. Sau khi nhận tài khoản, Quý Khách tiến hành đổi mật khẩu để đảm bảo an ninh.

Mỗi tài khoản của Quý Khách có mật khẩuđược mã hóa riêng biệt ngay cả nhân viên Điện Quang Smart cũng không thể biết mật khẩu của Quý Khách.

Trong trường hợp mất tài khoản hoặc quên mật khẩu đăng nhập, Quý Khách liên hệ ngay lập tức Hotline 090.180.1181 để khóa tài khoản hoặc nhận mật khẩu mới.

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận