DQHome có thể điều khiển bằng giọng nói hay không?

Hiện này các kỹ sư của DQHome đã thực hiện được điều khiển Nhà Thông Minh bằng giọng nói với các thiết bị sau:

  • Sử dụng loa Echo của Amazon thông qua trợ lý ảo Alexa
  • Sử dụng loa Google Home thông qua trợ lý ảo Google Assistant

Điều khiển bằng giọng nói qua Google Home

Điều khiển bằng giọng nói qua Amazon Echo

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận