Hướng dẫn đổi mật khẩu

Các anh chị có 2 tài khoản đăng nhập. Trên App có 2 lớp đăng nhập để điều khiển được nhà.

Nên khi quyết định đổi mật khẩu, anh chị sẽ lựa chọn tài khoản nào hoặc cả 2 tài khoản.

1/ Đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập lớp 1

  • Sau khi đăng nhập, chọn vào nút 3 gạch để mở menu
  • Chọn đổi mật khẩu và điền mật khẩu mới
Chọn 2 bước như hình trên
  • Sau đó điền mật khẩu như hình bên dưới
Nhập mật khẩu cũ, mới và xác nhận

2/ Đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản lớp 2

  • Sau khi đăng nhập tài khoản trên app
  • Chọn như hình bên dưới và đổi mật khẩu của tài khoản lớp 2

3/ Xem thêm video hướng dẫn

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận