Hướng dẫn sử dụng app DQHome

Hướng dẫn sử dụng app DQHome gồm có:

  • Tải app DQHome từ PlayStore và AppStore
  • Tải dữ liệu về thiết bị
  • Thao tác điều khiển thiết bị trên mobile app

Xem trực tiếp tài liệu hướng dẫn tại đây

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận