Hướng dẫn tạo user thường để viết kịch bản, tự động hóa đơn giản

Khi đăng nhập bằng admin thì phần viết Kịch bản, Tự động hóa sẽ là code / script nên cần có laptop để thực hiện. Trong một số trường hợp, điện thoại sẽ cần để linh hoạt và sửa nhanh hơn, do đó sẽ cần sử dụng user thường để thực hiện.

Tài liệu đính kèm là hướng dẫn để thực hiện.

Các đính kèm

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận