Lúc đầu tôi chỉ đầu tư hệ thống chiếu sáng thông minh, thì sau này muốn nâng cấp thêm các hệ thống theo dõi nhiệt độ, báo cháy, báo lũ lụt, giám sát an ninh… thì có phải thay thế lại toàn bộ hệ thống DQHome đã có không?

Nhà Quý Khách đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh DQHome thì sau này khi có nhu cầu nâng cấp thêm các hệ thống khác trong hệ sinh thái DQHome, thì Quý Khách không phải thay thế lại toàn bộ các thiết bị đã đầu tư. Quý Khác chỉ cần mua thêm các thiết bị cho các hệ thống mới, nâng cấp app cho phù hợp.

Ngoài ra, việc thi công lắp đặt cho các hệ thống nâng cấp sẽ rất đơn giản và thuận tiện vì không phải đi dây mới cho các hệ thống này.

Với các giải pháp khác hiện có trên thị trường, để nâng cấp cũng như mở rộng hệ thống, Quý Khách gần như phải đi dâylàm lại toàn bộ hệ thống điện.

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận