Nhà có bị đục/khoan tường, trần trong quá trình lắp đặt DQHome?

Sau khi khảo sát nhà Quý Khách, Đội ngũ Chuyên gia sẽ thông báo các thay đổi cần thiết trong nhà để Quý Khách đồng ý tiến hành.

Trường hợp hệ thống điện nhà của khách hàng không đủ nguồn điện cung cấp cho thiết bị, DQHome sẽ phải lắp đặt bổ sung thêm và sơn lại tường, trần nhà Quý Khách như hiện trạng cũ.

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

Gửi bình luận