Tạo Kịch bản, Automation

2 Bài viết

Tự động bật, tắt, điều khiển các thiết bị điện trong nhà theo thời gian thực. Giảm tác động từ người sử dụng, tránh các sai sót hoặc hay quên.